Allians Assistans AB

 Sök:
Start »
Varför Allians » Om oss » Kontakta oss »

 

Varför Allians

Vad vi kan hjälpa dig med:

 - Jag har idag vårdbidrag och assistanstimmar för mitt barn, men har svårt att få det ekonomiska att gå ihop.

 - Jag har precis blivit beviljad assistans eller tycker att jag borde bli.

 - Jag är missnöjd med din nuvarande assistanssamordnare. Det kan vara kommunen eller ett privat företag.

   Får du och dina assistenter för dålig lön, saknas engagemang och kompetens hos din assistanssamordnare eller

   de personliga assistenterna.

 - Jag har ett sjukt barn som jag själv vill vårda, alt vårda själv samtidigt som jag vill ha hjälp av assistenter

    tex dagtid på dagis eller i skolan.

 - Jag vill ha en assistanssamordnare som ger mig personlig service. Jag vill få raka snabba svar på mina frågor och  

   funderingar.

 - Vi har unik kompetens inom all typ av assistans och erfarenhet från 1994 när

   LASS/LSS-lagen trädde i kraft.

 - Vi som driver företaget har egen erfarenhet att som föräldrar jobba som assistent till eget barn.

 - Det första vi gör när du valt oss är att vi går igenom din nuvarande livssituation.

   Hur ser den hjälp ut som jag får idag, vad kan vi göra för att förändra/förbättra den. Det kanske inte bara är

   assistansen som du behöver ha hjälp med. Hur ser dina kontakter och erfarenheter med myndigheter ut.

 - Vi ser till att du och dina assistenter får den utbildning och stöd som ni behöver.

 - Vi för alltid en kontinuerlig dialog med våra brukare/föräldrar så att vi löser problemen innan de blir problem.

Jacob betraktar havetEn tur på tandemcykeln

 

 

 

 

 

 

 

 ©Allians Assistans AB. Alla rättigheter reserverade. Användarvillkor. Integritetspolicy.